Home Beroepen Opleidingen Solliciteren Voorbeelden
Home » Beroepen » Medisch » Verpleegkundige of verzorgende

Verpleegkundige of verzorgende

Verpleging en Verzorging duiken voor het eerst op in de negentiende eeuw. Tijdens deze periode neemt de medische wetenschap een grote vlucht. Tal van medisch ontdekkingen worden gedaan. Hiermee groeit het aantal ziekenhuizen en de vraag naar personeel om voor de patiënten te zorgen. Door het réveil en de opkomst van de vrouwenemancipatie nam de belangstelling van vrouwen uit voornamelijk de middenklasse voor de zorg toe. De Verpleging en Verzorging zijn geboren.

Verplegen heeft als doel het ondersteunen en activeren van een zorgvrager als deze door een ziekte, aandoening, beperking of de gevolgen hiervan niet meer in staat is volledig voor zichzelf te zorgen. Het uiteindelijke doel is het creëren van een situatie waarin de zorgvrager op een dragelijke manier met zijn ziekte om kan gaan. Dit wordt bereikt door het stimuleren van de zorgvrager in wat hij (nog) zelf kan en het ondersteunen van de zorgvrager waarin deze hierin tekortschiet. Het verplegen heeft vaak een directe relatie met aspecten die verband houden met een ziekte of stoornis.

Verzorgen is het ondersteunen en stimuleren van de zorgvrager in zijn leefomgeving, wanneer deze niet voldoende in staat is zichzelf volledig te verzorgen. Het doel van verzorgen is de zorgvrager zo veel mogelijk te ondersteunen in zijn algemene dagelijkse levensbehoefte waar hij dit zelf niet meer kan en daarnaast het verbeteren of in stand houden van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. De vraag van de zorgvrager is hierin toonaangevend. De aanbieder van de zorg, meestal gegeven door een verzorgende of een helpende, past de zorg aan wat de zorgvrager zelf kan en wenst op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. 

Wat zijn de werkzaamheden van een Verpleegkundige of Verzorgende?

Dagelijkse werkzaamheden verpleegkundige:

-          ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg (hygiëne)

-          begeleiden van de zorgvrager op psychosociaal gebied

-          ondersteunen van de zorgvrager en mantelzorg bij het voeren van de regie over het eigen leven (zelfmanagement)

-          verpleegtechnisch handelen (zoals bijvoorbeeld wondverzorging)

-          preventie toepassen door het geven van voorlichting, advies en instructie.

 

Dagelijkse werkzaamheden verzorgende:

-          ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg (hygiëne)

-          ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen en huishouden

-          ondersteunende begeleiding aanbieden

-          zorgvrager voorlichting, advies en instructie geven

-          verpleegtechnisch handelen door Verzorgenden.

Waar kan je werken als Verpleegkundige en Verzorgende?

Als Verpleegkundige en/of Verzorgende kun je werken in een ziekenhuis, bij de thuiszorg, in de gehandicaptenzorg, in psychiatrische inrichtingen, in de kraamzorg, bij de GGD of in een zorginstelling.

Over welke competenties moet je beschikken?

Als Verpleegkundige en Verzorgende moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden als actief luisteren, adviseren, instrueren, conflicten hanteren en omgaan met agressie. Deze vaardigheden moet je bezitten omdat je met mensen werkt. Deze mensen moeten begrepen worden. Ook zijn klantvriendelijkheid, de juiste inzet, goed samenwerken, deskundigheid, stressbestendig, discipline, integriteit belangrijke eigenschappen die je moet bezitten om deze functie goed uit te voeren.  

Waar ben je werkzaam als Verpleegkundige en Verzorgende binnen een organisatie?

Als verpleegkundige of verzorgende heb je contact met verschillende mensen:

 • De patiënten.
 • In de Verzorging en Verpleging heb je te maken met collega’s. Dit kunnen Verpleegkundigen zijn. Dit zijn je directe collega’s.
 • Verzorgenden. Zij werken in verpleeghuizen, de thuiszorg en bejaardenhuizen.
 • Administratief personeel. De baliemedewerkers maken afspraken met patiënten, verstrekken algemene informatie, en ontvangen bezoekers.
 • Professionals uit andere disciplines. Maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, psychiaters, enzovoort.
 • Divers (medisch) personeel. Bijvoorbeeld operatieassistenten, voedingsassistenten, technici, de applicatiebeheerder, medewerkers van de keuken en transportdienst.

Je directe leidinggevende is meestal je teamleider. Deze wordt op zijn beurt weer aangestuurd door de zogeheten Eerste verpleegkundige of Hoofdverpleegkundige. Er zijn echter ook 'zelfsturende teams', waarbij je elkaar coacht om op de juiste manier zorg te verlenen. Tenslotte krijg je ook instructies van artsen en andere professionals (psychologen, zorgmanagers).

Welke opleiding moet je gevolgd hebben?

Voor een baan als verpleegkundige heb je een diploma Verpleegkunde (mbo of hbo) nodig. Wanneer je als Verzorgende aan het werk wil heb je een diploma Verzorgende nodig (mbo). 

Zijn er carrièremogelijkheden?

In het algemeen geldt dat je loopbaanmogelijkheden in de verzorgende en verpleegkundige beroepen heel goed zijn. Het opleidingsstelsel voor deze beroepen is namelijk zo ingericht, dat je gemakkelijk kunt doorstromen naar een hoger opleidingsniveau. De opleiding tot verpleegkundige sluit bijvoorbeeld goed aan op de opleiding tot verzorgende.

Hoewel je je tijdens de opleiding door middel van een differentiatiekeuze kunt toeleggen op een bepaalde soort zorgverlening, ben je toch zo breed opgeleid dat je in alle soorten zorginstellingen aan de slag kunt. Van de thuiszorg kun je overschakelen op een ander soort instelling, maar je kunt juist ook later voor de thuiszorg kiezen. Zo houd je alle loopbaanmogelijkheden open!

Andere mogelijkheden zijn onder andere dat je praktijkopleider wordt of dat je een leidinggevende functie krijgt zoals afdelingshoofd. Voor dit soort functies moet je je uiteraard wel laten (bij)scholen.

Naast je gewone werkzaamheden kun je ergocoach worden. Dit houdt in dat je extra aandacht besteedt aan de vermindering van lichamelijke belasting van zorgmedewerkers. Je wijst bijvoorbeeld collega's op verkeerde tiltechnieken.

De thuiszorg kent bovendien ook bedrijfsopleidingen. Dit zijn opleidingen die speciaal ontwikkeld zijn voor de afzonderlijke functies. Je werkt bij de thuiszorgorganisatie en leert tegelijkertijd, dus je wordt goed voorbereid op een nieuwe functie.

Veel hbo-verpleegkundigen beginnen met een functie in een zorginstelling. Een aantal van hen kiest ervoor om zich – meteen na hun studie of later in de loopbaan –  te specialiseren. Na de hbo-opleiding Verpleegkunde kun je terecht bij een groot aantal vervolgopleidingen, bijvoorbeeld de opleiding tot ambulanceverpleegkundige, Intensive Care-verpleegkundige, kinderverpleegkundige of arbo-verpleegkundige (bedrijfsverpleegkundige).

Wil je manager worden, dan zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds de langzame route: je volgt naast je baan korte cursussen of een deeltijdopleiding (bijvoorbeeld de Kaderopleiding Verpleegkunde, waar echter wel een aantal jaar ervaring voor vereist is), waardoor je na verloop van tijd intern kunt solliciteren naar een leidinggevende functie als bijvoorbeeld Hoofdverpleegkundige, praktijkopleider of coördinator. Anderzijds is er de snelle route: je doet een universitaire masteropleiding als Beleid, Management en Gezondheidszorg (BMG) of Gezondheidswetenschappen. Deze studies leiden je op voor leidinggevende functies binnen de zorg, maar je kunt er bijvoorbeeld ook mee aan de slag in ministeries, het onderwijs (als docent Verpleegkunde) of op de afdeling Personeelszaken van een zorginstelling.

Een andere carrièremogelijkheid voor hbo-verpleegkundigen is kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Je laat je dan inhuren door bijvoorbeeld particulieren, die afgestemde zorg nodig hebben in hun thuissituatie. Voordat je je als zelfstandige kunt vestigen, moet je wel eerst een aanvullend programma bij de Kamer van Koophandel volgen om je eigen onderneming te mogen starten.

Wat is het salaris van Verpleegkundige of Verzorgende?

Het salaris van een Verzorgende ligt meestal tussen de €1638.30 en €2378.13 op maandbasis, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Een Verpleegkundige verdient meestal een maandsalaris tussen de €1728.41 en €2810.33, gebaseerd op een 36-urige werkweek.

 

Milou Nijhuis, Werkwijzer Uitzendbureaus - Intercedente

Deel dit artikel

 • Digg
 • del.icio.us
 • Google Bookmarks
 • email
 • Hyves

Wat is uw ervaring als Verpleegkundige of verzorgende?

Hartelijk dank voor uw reactie

Naam:
E-mail:
Uw ervaring:

In reactie op Verpleegkundige of verzorgende: willeke brouwer
gwqejegvfducdhfhirfbfjeknfnvfbrrhbnmnererernvrfjkghklfntrjvbvjfnkthjre

In reactie op Verpleegkundige of verzorgende: achmed
jullie kanker moeders kanker flikkers dienjemekom allemaalln kkkkkk hoerenzonen

In reactie op Verpleegkundige of verzorgende: jleeflang
Werkzaam bij fokus. Ervaring in de gehandicaptenzorg. Hoge klysma. Toucheren. Blaasspoelen. Beademing. Maagsonde. Wil graag een interne opleiding om hogerop te komen.

In reactie op Verpleegkundige of verzorgende: Erik van Rooij
Ik doe vrijwilligers werk op De Bijstersteden. Dat is een Bejaardehuis, onderdeel van De wever. Ik doe daar onderdeel: Amusiment. Dat houd in dat ik soms met de bejaarde ga Sjoelen, jeudeboule of koersballen. Het is heel leuk om te doen, ik begon als stage voor school maar toen mijn stage voorbij was wou ik niet stoppen. Dus ik besloot het vrijwillig te gaan doen, het is echt een aanraden. Erik van Rooij

Relevante downloads